Skip to main content

DkIT Celebrates Seachtain na Gaeilge 2020

19 March 2020

1st – 17th March saw individuals all around Ireland come together to celebrate Seachtain na Gaeilge (SnaG), the biggest celebration of Irish language and culture in the world. Dundalk Institute of Technology (DkIT) marked the occasion by hosting a series of events on campus.

The Department of Creative Arts, Media and Music hosted a series of Irish singing and dancing workshops for local primary schools for Seachtain na Gaeilge as part of the Department’s schools outreach programme. Funded by Seachtain na Gaeilge le Energia, the young guests engaged in active learning of the language through music, song and dance.Following the workshops, the students participated in a lunchtime concert in the Fr McNally Recital Room in the Carroll Building.  Amongst the performers at the concert with the primary school students was Erasmus student Alexander Peters from the University of Hildesheim, Germany. Alexander is a cultural studies student who has taken a specific interest in Irish traditional music and is developing his performance skills on mandolin in addition to learning about Irish culture and history while at DkIT.

Another performer was Angel Chen Jia Ng, an international student from Malaysia who is on the BA (Hons) Music programme. A classical violinist, Angel has begun learning Irish traditional music as part of her coursework and is enjoying learning about Irish culture.

Speaking about the success of the event Head of Department of Creative Arts, Media and Music, Dr Adèle Commins commented:

‘The Department of Creative Arts, Media and Music is committed to the promotion of all aspects of our Irish culture, including language, song and dance. Integrating Irish language songs into the learning of our undergraduate students is an important part of their learning process.’ 

Ón 1ú – 17ú Márta tháinig daoine ó gach cearn den tír le chéile chun Seachtain na Gaeilge (SnaG) a cheiliúradh, an ceiliúradh is mó ar theanga na Gaeilge sa domhan. Chuir Institúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD | DkIT) go leor imeachtaí ar siúl chun an ócaid a chur chun cinn.  

Mar chuid de chlár for-rochtana na scoile, d’óstáil Roinn na nEalaíon Cruthaitheach, Meán agus Ceoil ceardlann amhránaíochta agus rince gaelach do bhunscoileanna áitiúla. Maoinithe ag an gcomhlacht fuinnimh Energia, d’fhoghlaim na daltaí óga gnéithe den teanga trí’n gceol, amhránaíocht agus damhsa le linn Seachtain na Gaeilge

Tar éis na ceardlainne, ghlac na mic léinn páirt i gceolchoirm am lóin i seomra ceadail Fr Mc Nally, i bhfoirgneamh PJ Carroll’s. Bhí dalta Erasmus, Alexander Peters ó Ollscoil Hildesheim na Gearmáine i measc na dtaibheoirí. I mbun staidéir chultúrtha atá Alexander, a bhfuil spéis mhór aige sa cheol traidisiúnta agus é ag forbairt a chuid scileanna maindilíne chomh maith lena chuid oiliúna ar chultúr agus stair na hÉireann agus é ag stáidéar anseo in ITDD.

Ceoltóir eile a glach páirt sa cheolchoirm ná Angel Chen Jia Ng, mac léinn idirnáisiúnta ón Mhalaeisia. Ag baint amach céim sa cheol (BA (Ónór.) Ceol) atá Angel, agus is veidhleadóir clasaiceach í, a thug faoin gceol traidisiúnta a fhoghlaim mar chuid feidhmeach den chúrsa ceoil aici, agus tá sí ag baint an-taithnimh as bheith ag foghlaim faoi chultúr na hÉireann.

Ag tagairt do rath na n-ímeachtaí, dúirt an Dr. Adèle Commins, Ceannasaí na Roinne:“Tá Roinn na nEalaíon Cruthaitheach, Meán agus Ceoiltiomanta gnéithe cultúrtha, teangan, agus rince na tíre a chur chun cinn. Anuas ar sin creidim gur tábhachtach í go mbeadh amhranaíocht trí Ghaeilge á chomhtháthú againn in oiliúint ár gcuid mac léinn.” 


For more information regarding the Creative Arts, Media and Music courses at DkIT please visit dkit.ie/courses

All Media Enquiries

  • Marketing & Communications