Home >> News >> Christmas and New Year Message from the DkIT President / Teachtaireacht na Nollag agus na hAthbhliana ó hUachtarán ITDD

Christmas and New Year Message from the DkIT President / Teachtaireacht na Nollag agus na hAthbhliana ó hUachtarán ITDD

Dear Colleagues, Students and Friends,

As 2016 draws to a close, I want to wish you and your loved ones a peaceful and happy new year. While it has not been without its challenges, this has been an extraordinary year at DkIT, marked by many noteworthy achievements.

Through the commitment of our staff, we made a difference in students' lives throughout the year, and offer our heartfelt congratulations to all who graduated in 2016. We look forward to welcoming our alumni back as life-long learners as they journey through their careers.  

Colleagues in our Research Centres won major research awards in 2016. Our reputation for excellence in learning and teaching was acknowledged also this year with funding achieved from the National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning for projects proposed by CELT partnering with other third level institutions and also National Teaching Hero awards for our colleagues, Fionnuala Power and Karen Dunne.  Many of our students also received prestigious awards to honour their academic and charitable merits.  We extend our congratulations to all. You do us proud!

We continued our strong reputation in performance and creative arts with a wonderful programme of activies throughout the year. We continue to ‘hold our own’ in the sporting arena; notable achievements in 2016 in this regard include  the DkIT GAA Club winning the Trench Cup for the first time in history, the soccer team securing its first ever CUFL Division 1 title and the Badminton Club coming top of the Student Sport Ireland League, to name but a few! 

It has a privilege to serve as President for the past year and I thank you all for your support and above all for your commitment to our learners.  I also want to thank our students for their curiosity and drive, their open minds and commitment to learning. All of this is what makes DkIT a special, vibrant place to work and to learn.

Please enjoy this festive season. I look forward to working with you in 2017 and to another bright year ahead.

Warmest wishes,

Ann Campbell, President, DkIT.

_________________________________________________

Teachtaireacht na Nollag agus na hAthbhliana ó hUachtarán ITDD

 A Chomhghleacaithe, a Mhic Léinn, agus, a Chairde,

Agus deireadh na bliana 2016 ag druidim orainn, ba mhaith liom gach rath agus síocháin a ghuí oraibh agus bhur gclanna don athbhliain. Bhí mórán dúshlán go raibh orainn dul i ngleic leo, agus ba bhliain neamhchoitianta í gan aon dabht, le mórán gaiscí bainte amach againn agus constaicí curtha dínn. 

Tré thiomantas ár bhfoireann, d’athraíomar saoil mhic léinn na hInstitiúide i rith na bliana seo, agus ba mhaith linn comhghairdeas croíúil a thoirbhirt do chéimithe 2016. Beimid ag súil fáilte mhór a chur roimh ár n-alumni sa todhchaí agus cúrsaí an tsaoil á n-aistir acu amach anseo.

Do bhuaigh ár gcomhghleacaithe ónár nIonaid Taighde éagsúla mór-dhuaiseanna taighde i 2016. Lena chois sin, tugadh aitheantas do chlú na hInstitiúide i leith barr feabhais fhoghlama agus teagaisc le maoiniú a fuarthas ón bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama do thionscadail a mhol CELT tré pháirtíocht le hinstitiúidí tríú leibhéal eile agus leis an ngradam um Laoch Múinteoireachta Náisiúnta a bhuaigh Fionnuala Power agus Karen Dunne.  

Do bhuaigh mórán mac léinn dár gcuid duaiseanna chomh maith a thug aitheantas dá gcuid tuilleamas acadúla agus catharnúla. Ba maith linn tréaslú do chách. Is bródúil atáimid asaibh!  

Leanamar lenár dtréan-chlú i ngníomhaíochtaí léirithe agus sna healaíona cruthaitheacha, agus leanaimid lenár seasamh láidir i gcúrsaí spóirt. 

Ba phribhléid é freastal oraibh mar Uachtarán le linn na bliana seo agus gabhaim buíochas libh as ucht bhur gcuid tacaíochta, ach go háirithe do bhur gcuid tiomantas dár bhfoghlaimeoirí. Ba mhaith liom go speisialta buíochas a ghabháil lenár mic léinn don fhiosracht agus díograis a léiríodar, dá meoin oscailte agus a dtiomantas don fhoghlaim. Siad na tréithe seo le chéile a chothaíonn suíomh beoga oibre, áit speisialta, ITDD.

Bain taitneamh as an séasúr féiltiúil. Táim ag súil go mór fáilte a chur romhaibh agus roimh na hathbhliana, agus ag súil le bliain gheal eile i 2017

Le dea-mhéin, 

Ann Campbell, Uachtarán, ITDD