Baile >> Téarmaí & Coinníollacha

Téarmaí & Coinníollacha

 Tá úsáid an tsuímh ghréasáin seo faoi réir na dtéarmaí agus na coinníollacha seo a leanas:

  • Tá ábhar na leathanach ar an suíomh gréasáin seo le haghaidh do chuid úsáide agus eolais ghinearálta amháin. D’fhéadfadh sé athrú gan fógra.
  • Ní chuirimid, ná aon tríú páirtí, barántas nó ráthaíocht ar bith ar fáil maidir le cruinneas, tráthúlacht, feidhmíocht, iomláine nó oiriúnacht an eolais agus na n-ábhar a bhfaightear nó a gcuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin seo d’fhonn cuspóir áirithe ar bith. Aithníonn tú gur féidir earráidí nó míchruinnis a bheith i bhfaisnéis agus ábhair den sórt sin agus eisiamid dliteanas go sainráite as aon mhíchruinneas nó earráidí den sórt sin sa mhéid is mó a cheadaítear de réir dlí.
  • Tá an úsáid a bhaineann tú as eolas nó ábhar ar bith ar an suíomh gréasáin seo go hiomlán ar do phriacal féin, agus ní bheidh sin againn faoi dhliteanas. Beidh tú féin freagrach as cinntiú go ndéanann táirgí, seirbhísí nó faisnéis ar bith atá ar fáil tríd an suíomh gréasáin seo freastal ar do riachtanais sonracha.
  • Tá ábhar atá faoin ár n-úinéireacht nó ceadúnaithe dúinn ar an suíomh gréasáin seo. Áirítear ar an ábhar sin, ach níl sé teoranta acu, an dearadh, leagan amach, cuma agus na grafaicí. Tá cosc ar atáirgeadh seachas de réir an fógra cóipchirt, atá mar chuid de na téarmaí agus na coinníollacha seo.
  • Tá aitheantas tugtha ar an suíomh gréasáin seo do gach trádmharc a atáirgeadh ar an suíomh gréasáin nach bhfuil faoi úinéireacht an oibreoira nó ceadúnaithe dó.
  • I gcás úsáid neamhúdaraithe an tsuímh ghréasáin seo d’fhéadfadh go n-eascródh éileamh ar dhamáistí agus / nó a bheith ina chion coiriúil.
  • Ó am go ham d'fhéadfadh naisc chuig suímh ghréasáin eile bheith ar an suíomh gréasáin seo. Cuirtear na naisc seo ar fáil mar áis duit chun tuilleadh eolais a sheachadadh. Ní chuireann siad in iúl go dtacaímid le na suímh ghréasáin. Níl aon fhreagracht againn as ábhar na suíomh gréasáin nasctha.
  • Ní ceadaithe duit nasc a chruthú chuig an suíomh gréasáin seo ó suíomh gréasáin eile nó ó dhoiciméad gan toiliú roimh ré i scríbhinn.
  • Tá an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin seo agus díospóid ar bith a éiríonn as úsáid an tsuímh ghréasáin den sórt sin faoi réir dlíthe Phoblacht na hÉireann.