Baile >> Aontas na Mac Léinn

Aontas na Mac Léinn

Bunaíodh Aontas Mac Léinn ITDD i 1989. Toghtar uachtarán agus leas uachtarán gach bliain chun Aontas na Mac Léinn a reáchtáil.

Maidir le

Maidir le

Is eagraíocht neamhspleách, lena chuid rialacha agus rialacháin féin, é Aontas Mac Léinn Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, cé gur páirt don Institiúid é. Tá níos mó i gceist ná imeachtaí a eagrú agus a bheith ag crochadh timpeall ag imirt billéardaí!

Bí Slán ar an gCampas

Bí Slán ar an gCampas

Is é Sábháilteacht na Mac Léinn ceann de phríomhthosaíochtaí na bliana acadúla ag Seirbhísí na Mac Léinn agus Aontas na Mac Léinn ar aon. Bí aireach i gcónaí agus bí slán. Baineann na rialacha céanna leis an gcoláiste agus a bhaineann sa bhaile.

Cóiríocht Mic Léinn

Cóiríocht Mic Léinn

Tá siúlóid gearr ón phríomhchampas go dtí arasáin saintógtha mic léinn, le spás i gcomhair tuairim is 550 mac léinn. Freisin tá líon mór arasáin nuathógtha agus tithe, oiriúnach le glacadh ar chíos, in aice an champais.