Baile >> Polasaí Príomháideachais

Polasaí Príomháideachais

 Tá meas iomlán ag Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan ar do cheart chun príobháideachta agus í go gníomhach ag iarraidh cearta príobháideachta na ndaoine a roinneann eolas leis an Institiúid a gcaomhnú. Ní bhaileoidh an Institiúid  aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan do chead, ach amháin i gcásanna ina bhfuil dualgas ar an Institiúid de réir an dlí sin a dhéanamh. (m.sh. imscrúdú ar chion coiriúil nó ar shárú ar pholasaithe, nósanna imeachta nó treoirlínte na hInstitiúide). Caithfear le faisnéis phearsanta ar bith a sholáthraíonn tú go deonach don Institiúid de réir na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, de réir an Achta um Chosaint Sonraí 1988 agus um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003.

Tá faisnéis ar thrácht idirlín á bhailiú go rialta ag an Institiúid agus ag a soláthraithe seirbhíse. Tá an fhaisnéis theicniúil seo á úsáid chun dea-oibriú an líonra ríomhairí san Institiúid a dheimhniú agus d’fhonn cuspóirí staitistiúla nó riaracháin. Ní úsáidtear í chun eolas pearsanta inaitheanta a bhailiú ó chuairteoirí indibhidiúla an tsuímh ghréasáin, ach amháin sa mhéid a cheadaíonn an dlí é seo agus go bhféadfadh sé a bheith riachtanach d'fhonn fadhbanna nó cionta i ndáil le hoibriú an tsuímh ghréasáin a chosc nó a bhrath.

Níl fianáin á n-úsáid ar an suíomh gréasáin seo chun aon fhaisnéis faoi chuairteoirí a stóráil, ach d'fhéadfaí fianáin seisiúin sealadaigh a úsáid i roinnt réimsí d’fhonn cumas feidhmiúlacht ar leith a chumasú. Scriostar na fianáin seo nuair a fhágann tú an suíomh gréasáin. Tá roinnt eolais ceanntáisc bhrabhsálaí á stóráil go huathoibríoch ag an gcóras chun staidreamh a ghiniúint ar úsáid an tsuímh ghréasáin. D’fhéadfadh go léadh an suíomh gréasáin seoltaí IP chun úsáideoirí atá suite ar champas ITDD a aithint d'fhonn feidhmiúlacht inmheánach a chur ar fáil dóibh.