Folúntais

Institiúid Teicneolaíochta dinimiciúil den scoth is ea Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan agus aithnímid a thábhachtaí atá sé foireann den scoth a bheith againn.

Iarrtar ort gach céim sa phróiseas iarratais seo a chomhlíonadh ina hiomláine le bheith cinnte go seolann tú iarratas iomlán chuig an Institiúid. Sé chéim atá sa phróiseas iarratais ar líne agus tá sé rí-thábhachtach gach eolas cuí a bheith curtha ar fáil i ngach céim díobh:

1. Sonraí Pearsanta
2. Eolas Forlíontach
3. Sonraí Oideachais
4. Sonraí Fostaíochta
5. Sonraí Teistiméireachta
6. Ceisteanna Riachtanacha Eile

 Iarratas neamhiomlán a bheidh ann má theipeann ort aon cheann de na céimeanna thuas a chomhlíonadh. Ní féidir leis an Institiúid iarratais a bhreithniú ach amháin má tá gach mír eolais thuas curtha ar fáil.

 Tar éis duit d'iarratas a chríochnú agus a sheoladh chugainn, gheobhaidh tú an teachtaireacht

 "Fuarthas do shonraí iarratais ina n-iomláine"

 ag deimhniú gur cuireadh d'iarratas ar aghaidh go dtí Oifig Acmhainní Daonna na hInstitiúide.

 Féadfaidh tú do curriculum vitae a uaslódáil agus a cheangal den iarratas mar aon leis an iarratas ar líne a dhéanamh, más mian leat. Treoraítear duit conas doiciméid a uaslódáil agus an t-iarratas á dhéanamh agat.

 Gheofar sonraí eile ar conas iarratas a dhéanamh ar líne sa doiciméad Treoirlínte ar Conas Iarratas a Dhéanamh ar Líne atá ceangailte de seo.

 CLICEÁIL ANSEO chun féachaint ar liosta na bhfolúntas reatha in Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.

Má tá aon deacracht agat leis an gcóras earcaíochta ar líne, cuir glao ar ár n-oifigeach earcaíochta ar 042 9370223.

Go raibh maith agat as spéis a léiriú i bhfostaíocht le hInstitiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.

Fostóir Comhdheiseanna is ea Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

 

Files: