Baile >> Cosaint Sonraí

Cosaint Sonraí

 Ní bhailíonn Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas faisnéis a thugann tú go deonach (mar shampla trí ríomhphost ar an Institiúid nó ag baint úsáide as ár gcuid seirbhísí ar líne). Faisnéis ar bith, a sholáthraíonn tú ar an mbealach seo, ní úsáideann an Institiúid í ach amháin i gcomhréir leis an gcuspóir dár chuir tú ar fáil í.

De bhun na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, tá cearta agat cóip a fháil ar tháille de na sonraí atá coinnithe fút. Ba chóir aon iarratas den sórt sin a dhéanamh i scríbhinn chuig an Institiúid. Le haghaidh tuilleadh sonraí ar do chearta príobháideachta, déan tagairt do www.dataprotection.ie.

Níor chóir an ráiteas seo a fhorléiriú mar ghealltanas conarthach. Foirchoimeádann an Institiúid an ceart an ráiteas seo a athbhreithniú agus a leasú ag am ar bith gan fógra agus ba chóir duit, dá bhrí sin, ath-cuairt a thabhairt ar an leathanach gréasáin seo ó am go ham.